hairintrend.com salon ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญท่านที่มีเส้นผมแข็งแรงสุขภาพดีมีความยาว 10 นิ้วขึ้นไปร่วมกันสร้างรอยยิ้มฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งกับ โครงการ ตัดเพื่อทอส่งต่อเพื่อรอยยิ้มเธอ ด้วยการมาตัดและบริจาคเส้นผมเพื่อจัดทำวิกผมให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ได้ที่ร้าน hairintrend.com *โดยไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น* นัดคิวโทร 02-730-3232 (จันทร์-ศุกร์ 10.30-20.00) หรือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร. 02-576-6480